OKSİJEN HAKKINDA

 • İlk olarak 1774 yılında Joseph Priestly tarafından keşfedilmiştir.
 • Oksijen neredeyse bütün metallere bağlanabilir. Oksitlenme denen bu olaya örnek olarak demirin paslanması verilebilir.
 • Ateş oksijen sayesinde yanar. Uzayda ateş yanmamasının sebebi oksijenin yok denecek kadar az olmasıdır.
 • Hava'nın %21'i, suyun %88,8'i, yer kabuğunun ise %50'si oksijenden oluşmaktadır.
 • Havadaki oksijen oranı tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hassas bir dengede tutulmaktadır.
 • Atmosferdeki kusursuz denge, canlılar sayesinde korunur.
 • İnsanlar dahil tüm canlılar ihtiyaçları olan oksijeni tüketirken bir yandan kendileri için zehirli olan karbondioksiti üretirler.
 • Bitkiler ise tam tersini yaparak, zehirli karbondioksiti oksijene çevirirler.
 • Canlıların tamamı bitkiler gibi oksijen üretselerdi, oksijen oranı çok artar ve atmosfer patlamaya hazır bir bomba haline gelirdi.
 • Atmosferdeki oksijen oranının her %1'lik artışı, dünyada yangın oluşma ihtimalini %70 oranında arttırmaktadır.
 • Bitkiler de diğer canlılar gibi sürekli oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarsalardı, bir süre sonra taze hava tükenir ve tüm canlılar boğularak ölülerdi.
 • Normal bir insan oksijensizliğe yaklaşık 4 dakika dayanabilir.
 • Vücudumuzun bütün görevlerini yerine getirebilmesi için de oksijene ihtiyacımız vardır.
 • Her nefes aldığımızda ciğerlerimize dolan oksijen, kanımızın içinde hücrelerimize taşınır.
 • Taşınan oksijen, vücudumuzu oluşturan 1 trilyon fabrikada, yani hücrelerimizde enerji üretmek için kullanılır.