HAVA NEDİR? ÖZELLİKLERİ VE CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Hava, insan ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. Yerküreyi saran gaz kütleye atmosfer adı verilmektedir. Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km'dir. Bunun sadece 5 km'si canlıların yaşamasına elverişlidir. Yeryüzünden uzaklaştıkça hava tabakasının yoğunluğu azalır.


http://www.masaustu-resimleri.com/d/2808-1/Bulutlu+Hava.jpgAtmosfer, yerkürenin etrafında adeta düzenleyici ve koruyucu bir örtü şeklindedir. Havada yaklaşık olarak;  % 21 oranında oksijen ve % 78 oranında azot bulunur. Ayrıca %1 oranında karbondioksit, argon, neon ve helyum gazları da vardır. Bunlardan başka, su buharından da söz edilmesi gerekir. Havanın bileşimindeki su buharı yüzdesi daima değişir. Binalarda, insanların bedensel fonksiyonları ve çalışmaları hava bileşimini etkiler. Ciğerlerden çıkan havada karbondioksit ve su buharı vardır. Solunum, aksırık ya da öksürük sırasında, havaya bakteriler yayılabilir. Solunum yolları hastalıklarıyla diğer bazı hastalıkların mikroplu hava aracılığı ile yayıldığına hiç şüphe yoktur. Bununla beraber, son zamanlarda bu konuya büyük önem verilmektedir. Tecrübelerin gösterdiğine göre, öksürme ve aksırma sırasında, bakteri yüklü damlacıklar uzak mesafelere kadar yayılabilmekte, bu mikroplu damlacıklar havada süspansiyon yani askı halinde kalmaktadır.Tıbbi Araştırma Komiteleri tarafından hazırlanan raporlarda, havadaki bakteri oranı azaltmanın en etkili çaresi olarak uygun şekilde havalandırma yapılması öğütlenmektedir.
Havada bulunan gazları üç grupta toplayabiliriz:

  1. Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar)
  2. Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon)
  3. Havada her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)

TEMİZ HAVANIN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Canlılar için toprak ve su ne kadar önemliyse havada aynı şekilde önemlidir.Canlılar havasız yaşayamaz.İnsanlar açlığa ve susuzluğa bir süre dayandığı halde havasızlığa dayanma süreleri çok kısadır.Bu kadar fazla öneme sahip havanında su gibi temiz olması gerekir.Temiz hava oksijence zengindir.

Temiz havanın fazla nemli olmaması gerekir. Havada bulunan oksijen canlılar için hayati öneme sahiptir.Canlılar besinlerini oksijenle yakarak enerji elde ederler.Bu enerjiyide canlılık faliyetlerinde kullanırlar.Oksijenin havadaki oranı %21'in üstünde olmamalıdır.Bu durumda canlılar için zararlıdır.


HAVANIN NEMLİLİĞİ

Havada daima su buharı bulunur."Havanın nemlilik derecesi"deyimi ile tanımladığımız kavram,bu su buharının yüzde oranı cinsinden ifade edilir ve hava içindeki bu su buharı yüzdesi insanın konfor şartlarını etkiler.Terleme olayının etkisiyle,buharlaşma yolu ile vücudun kaybettiği ısı miktarı, cildi kuşatan ortam havası ne ölçüde nemli ise o ölçüde azalır.Yüksek sıcaklık derecelerinde,nemli bir atmosfer sıcaklık duygusunu artırır.İnsanın çalışmaya olan isteği sıcak ve nemli havalarda daha az, kuru havalarda daha fazladır.Düşük sıcaklık derecelerinde nemlilik serinleme duygusunu artırır.Çok kuru bir hava da keza konfor şartlarını olumsuz yönde etkileyebilir.


http://www.lavinya.net/galeri/data/media/10/italyaalpler.jpg


Normal olarak, hava, burun aracılığı ile alındığı zaman, hem temizlenir, hem ısınır ve hem de nemlenir.Fakat, çok kuru bir hava, burun kanallarından geçerken yeter derecede nemlenemez; insan ağız yolu ile solunum yapmak zorunda kalır.Bu da burun rahatsızlıklarına yol açan nedenlerden biri olarak telakki edilir.Bu durum sonucu olarak, boğaz kuruluğu dolayı sile, ayrıca bir başka rahatsızlık da duyulabilir.Havada buluna bilecek su buharının yüzdesi sınırlıdır.Bu sınıra erişildiği zaman, havanın "doymuş" olduğu söylenir.Doyma sınırı sıcaklıkla birlikte artar. Sıcaklığı 30 C olan bir havanın bileşiminde bulunan maksimal su buharının miktarı, 20 C sıcaklığındaki bir havanın bileşiminde bulunan maksimal su buharı miktarının iki katına eşittir.

Doymuş hava soğutulursa, daha düşük olan bu yeni sıcaklık derecesinde sahip olması gereken sınırdan daha fazla miktarda su buharına sahip olacak, bu fazlalık sis veya yoğuşma suyu şeklinde, duvarlar veya başka yüzeyler üzerinde birikecektir.Havada, gerçekten bulunan su buharının direk etkisi çok azdır. Su buharı, yararlı veya zararlı hiçbir özel tesire sahip olmayan bir gazdır. Asıl önemli olan husus, havanın, terleyen bir cildin, ıslak elbiselerin, nemli yolların v.s...nin üzerinde bulunan nemi, buharlaştırma yolu ile absorbe edebilme yeteneğidir.